Wat kost een accountant?

Een accountant is over het algemeen vrij duur. Dit komt doordat de opleiding lang en zwaar is, het vak complex is en er veel vraag naar is. Niet voor niets kent de sector een hoge uitstroom naar het bedrijfsleven (controller, hoofdadministratie) of groeit het aanwezige personeel niet door naar de functie van accountant. Maar wat kost een accountant? Doorgaans zal het tarief van een accountant tussen de 80 en 300 euro (big four kantoren) per uur liggen afhankelijk van de ervaring van de accountant en de status van het kantoor.

Ondanks dat verdienen wij onszelf zeker terug en zijn wij onmisbaar voor de ondernemer. Wij staan jou bij met raad en daad op een vakgebied waar niet jouw passie ligt maar welke wel erg belangrijk is. Is er dan niets wat jij kunt doen om de kosten van de accountant te beperken?
Allereerst vraag om een vaste prijsafspraak voor de standaarddiensten. Veel kantoren werken op regiebasis. Dat betekent dat efficiënter werken niet loont en de meerkosten worden neergelegd bij de klant (vooral lucratief voor de accountant). Een vaste prijsafspraak dwingt de accountant om efficiënter te gaan werken.

BV DGA Belstingadvies Accountant

Werkzaamheden accountant zelf overnemen

Daarnaast kun je kijken welke werkzaamheden jezelf (of iemand in je omgeving) kunt uitvoeren. Tegenwoordig zijn circa 90% van de boekingen vrij eenvoudig in de administratie te verwerken. De overige 10% verzorgen wij. Ook de aangiftes omzetbelasting (BTW) kun jij misschien zelf verzorgen. Wij controleren deze minimaal jaarlijks bij de aangiftes inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als er dan een fout is ingeslopen, kunnen wij deze eenvoudig en boetevrij (onder de 10.000 euro correctie) corrigeren middels een suppletie.

Tips voor een goede basis van de boekhouding

Als je de administratie verwerkt, kies dan voor degelijke software en richt deze ook goed in. Gelukkig is de meeste software tegenwoordig goed bruikbaar. Maar wij komen nog wel eens ongewenste zaken tegen. Bijvoorbeeld een pakket wat geen bankkoppeling kan maken of welke geen auditfile kan genereren. Een auditfile is een standaard exportbestand van de volledige boekhouding. Dit bestand is zeer gewenst in een efficiënte samenwerking met jouw accountant.

Zorg daarnaast voor goede omschrijvingen in het grootboek. Wij komen nog regelmatig tegen dat een transactie geen omschrijving heeft meegekregen. Hierdoor is een administratie niet bruikbaar en zal er geen goede informatie uit voortkomen. “Garbage in is garbage out.” Verder is het belangrijk dat de basis goed is. De beginbalans aansluiten met de jaarrekening van vorig jaar, het banksaldo moet overeen komen met het bankafschrift en alle in- en verkoopfacturen zijn ingevoerd.

Informatie aanleveren aan je accountant

Zorg daarnaast voor een goede en complete aanlevering. Als niet alle documenten zijn aangeleverd dan kan het niet in één keer worden verwerkt. Zorg ervoor dat je weet welke documenten er aangeleverd moet worden. Wees ook niet te snel in het nieuwe jaar. Sommige klanten willen (al dan niet verplicht) snel jaarcijfers hebben. Dit met het risico dat er nog gegevens ontbreken, schattingen anders uitpakken en informatie ontbreekt. Concept cijfers zijn vrij snel gemaakt, maar bij de definitieve jaarcijfers zullen dan nog veel onnodige correcties volgen wat extra kosten met zich meebrengt.

Betaal jij te veel aan jouw accountant?

Onze concullega’s zijn vaak niet transparant over de gehanteerde tarieven of vastgeroest in de huidige werkwijze. Door met name slimmere software kan het werk in minder tijd worden gedaan. Deze tijdswinst wordt niet altijd doorberekend aan de klant. Als de kosten voor de standaarddiensten gelijk zijn aan 10 jaar geleden dan is het tijd om de kosten eens onder de loep te nemen. Denk jij dat jij te veel betaalt? Kijk eens op onze tarieven pagina voor hedendaagse tarieven. Wij hebben vaste tarieven per rechtsvorm. Wil jij een accountant die met jou meedenkt? Neem dan contact op.

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB, recht door zee met praktische adviezen. 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl