Accountant Stichting Uden en Veghel

Accountant Stichting

Wij als accountant worden vaak door een stichting ingeschakeld voor ondersteuning bij de jaarrekening. Het opstellen van de jaarrekening is voor de penningmeester veelal geen dagelijkse taak. Vandaar kan onze ondersteuning noodzakelijk zijn. Wij stellen deze op, checken of de jaarrekening voldoet aan de verslaggevingsregels en voorzien deze desgewenst van een samenstelverklaring of beoordelingsverklaring. Hierdoor kun je als bestuur van een stichting of vereniging laten zien aan de leden of stakeholders dat de boekhouding op orde is.

Boekhouding Stichting

Het voeren van de boekhouding is veelal de taak van de (vrijwillige) penningmeester van een stichting of vereniging. De penningmeester zal veelal de administratie voeren in een boekhoudpakket. Al kunnen wij hierbij uiteraard ook ondersteunen of deze volledig overnemen. We zorgen er samen voor dat de boekhouding efficiënt wordt ingericht en voldoende inzicht geeft in de financiële situatie van de vereniging of stichting.

Accountant stichting Salarisadministratie

Administratieve processen stichting

Een goede boekhouding is niet alleen van belang voor de belastingdienst maar ook voor de verantwoording aan de leden, donateurs en overige belanghebbenden. Hierdoor is het extra belangrijk om facturen en overeenkomsten (digitaal) te bewaren.

De processen rondom het tot stand komen van de boekhouding verdienen extra aandacht. Dus wij adviseren over zaken als een goede betaalprocedure (vierogenprincipe) en een goede besluitvorming en verantwoordingsproces bij grote uitgaves.

Samen maken we de verantwoording van de stichting beter!

Belastingadvies stichting

Het is niet altijd duidelijk wanneer een stichting te maken krijgt met belastingen. Bijvoorbeeld als een vrijwilliger een vergoeding krijgt voor zijn geleverde arbeid kan er loonbelasting van toepassing zijn. Of als er diensten of producten worden geleverd kan er omzetbelasting van toepassing zijn. Bij eventuele winsten kan er mogelijk vennootschapsbelasting geheven moeten worden. Als dit achteraf aan het licht komt, kan dit tot serieuze naheffingen leiden. Mogelijk raakt dit zelfs de continuïteit van de stichting.

De wetgeving is voor een stichting niet altijd geheel duidelijk. Wij kennen deze wetgeving en kunnen hierin adviseren en overleggen met de belastingdienst.

Met ons is de continuïteit van de stichting gewaarborgd!

ANBI-status stichting

Als ANBI-stichting hebben de stichting en ook de donateurs enkele belastingvoordelen. Hier staat tegenover dat aan extra voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan. Wij kunnen helpen met de aanvraag van de ANBI-status en zorgen dat er aan de voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan.

Is uw stichting gebaat bij de ANBI-status?

Onze diensten stichting

  • Persoonlijk maatwerk advies toegespitst op jouw situatie

  • Van administratieve vragen tot het volledig overnemen van de boekhouding

  • Een bedrijf met tevreden werknemers presteert beter

Accountant stichting – Tarieven

Voor een stichting of vereniging zijn vaste tarieven nog belangrijker dan voor een MKB-bedrijf. Vaste tarieven zijn erg prettig voor de begroting en verantwoording naar de leden/stakeholders. Zie hieronder de tarieven voor een stichting of vereniging. Of bekijk onze volledige tarievenpagina.

Pakket Stichting of vereniging : € 100 per maand
– Opstellen jaarrekening;
– Opstellen publicatiestukken (indien van toepassing);
– Jaarlijks adviesgesprek en belastingaangiftes.

Extra:
Heeft je stichting of vereniging personeel? dan betaal je:
– Tot 10 FTE € 25 per maand extra;
– Meer dan 10 FTE € 75 per maand extra;
– Moet er een aangifte vennootschapsbelasting worden gemaakt? dan is dit €20 per maand extra.

Overige dienstverlening:
Loonadministratie € 10 – € 20 (per loonstrook (afhankelijk van CAO / aantal personeelsleden))
Beoordelingsverklaring € 1.000 (per verklaring)
Overige Assurance verklaring maatwerk (afhankelijk van het controleprotocol)
Overige advisering / dienstverlening € 60– € 125 (per uur)

Wij maken graag vrijblijvend kennis om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Accountantskantoor Belastingadvieskantoor

Bel, mail of whatsapp ons!

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.