Jaarrekening

Opstellen jaarcijfers

De onderneming krijgt te maken met wettelijke verplichtingen voor een jaarrekening of jaarcijfers. Het is verstandig om in ieder geval de jaarrekening door een professionele partij te laten controleren of opstellen. Vanuit de jaarcijfers kan namelijk een vertaalslag gemaakt worden naar kansen en bedreigingen voor het bedrijf. Bijvoorbeeld:

– Zijn er nog extra aftrekposten mogelijk;

– Hoe komt het dat de marge tegenvalt?

– Moeten we de activiteiten niet splitsen meerdere ondernemingen?

– Hoe gezond is de financiële huishouding van het bedrijf?

Daarnaast is natuurlijk de behoefte aan informatie over de resultaten van het bedrijf. Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. De jaarcijfers gaan gepaard met een goede toelichting in begrijpelijke taal. Op deze manier krijgt het meer toegevoegde waarde. Natuurlijk kunnen we ook tussentijdse cijfers opmaken als de informatiebehoefte daarvoor aanwezig is.

Jaarcijfers in begrijpelijke taal zijn onmisbaar voor elke ondernemer!

Beoordelingsveklaring

Heb jij vanuit een subsidie/geldverstrekker de eis dat er een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening (of financieel overzicht) moet worden opgesteld? Wij hebben ook de bevoegdheid om deze te verzorgen. Bij een beoordelingsverklaring analyseren wij, naast de boekhouding, ook de financiële processen en de bijbehorende interne controles en doen hierin aanbevelingen.

LEF Accountants

Is het opstellen van een jaarrekening verplicht?

Ja en nee!

Alle ondernemers in Nederland moeten jaarlijks een balans en winst en verliesrekening opstellen voor de belastingdienst. Dit is nodig om de winst te berekenen en daar moet dan belasting over berekend worden. Dit is inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Alle besloten vennootschappen zijn verplicht een beperkte balans te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In sommige gevallen is een jaarrekening vereist door andere stakeholders zoals bijvoorbeeld een bank. Heb je meer dan 50 FTE in dienst, 6 miljoen euro aan balans totaal en 12 miljoen euro omzet dan moet er een volledige jaarrekening worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

Dus in de meeste gevallen is een jaarrekening niet verplicht maar wel noodzakelijk. In de jaarcijfers is af te lezen welke resultaten er zijn behaald en wat er beschikbaar is aan vermogen.

Tarieven Jaarrekening

Wij werken bij voorkeur met vaste abonnementstarieven, zie voor de tarieven onze tarievenpagina.