Financieel Incontrol zijn

Wat is financieel in-control zijn?

Wij bedoelen hiermee dat jij weet waar jouw bedrijf financieel staat. Dus dat je weet zaken als: Je kostprijs is, jij weet hoe deze is opgebouwd, jij weet wat je winstmarge en weet met welke verkoopprijs je moet calculeren.Wij zien nog te vaak dat ondernemers hier te weinig mee bezig zijn. Jaarlijks wordt de verplichte jaarrekening gemaakt en vaak nog te laat waardoor het zijn waarde verliest. Dit terwijl een administratie die strak wordt gevoerd en bij is voor essentiële managementinformatie kan zorgen. Met de huidige automatiseringsgraad hoeft dit niet kostbaar te zijn.

LEF Accountants

Strakke administratie

Het begint met het voeren van een strakke administratie. Dus bij voorkeur een online boekhoudpakket met daarin (of gekoppeld) facturatie, koppeling met de bank,  scan en herken voor inkoopfacturen en indien van toepassing zaken als voorraad-, projecten- of kassadministratie. Vervolgens gaan we de administratie inrichten. Zorgen dat boekingen zonder menselijke tussenkomst geboekt kunnen worden in de juiste periodes. Zodat er zo min mogelijk handmatige boekingen overblijven. Wij checken vervolgens periodiek of het op rolletjes loopt en alles correct wordt verwerkt en verwerken de laatste correcties.

Rapportages

De volgende stap is het omzetten van deze data in managementrapportages. Wij werken met software welke in realtime gekoppeld is aan jouw boekhouding. Wij kunnen de rapportagesoftware zo inrichten zodat jij met een druk op de knop de financiële managementrapportage kunt uitdraaien met alle belangrijke financiële KPI’s.

Op deze manier heb jij in januari al jouw (concept) jaarrekening en na afloop van de maand actuele maandcijfers. Dit aangevuld met begrote cijfers en een analyse van de verschilen.

Verschillenanalyse en bespreking

We gaan vervolgens bij voorkeur elk kwartaal om te tafel. Waarbij de diepte in gaan met de rapportages. Wij leggen de werkelijke cijfers lang de begroting en de historische cijfers en kijken naar waar het misgaat en maken een actieplan. Daarnaast spreken we de gang van zaken door. Ook kun je hierdoor werknemers betrekken bij (een deel) van de cijfers en verantwoordelijk maken voor bepaalde targets of doelen. Wij kijken ook met en fiscale en juridische bril naar de lopende zaken.

Het is continuproces waarbij wij met concrete actiepunten komen en deze periodiek meten, bespreken en evalueren.

Waarom in Control zijn?

Je zult merken dat als je actief met je financiën aan de gang gaat het meer gaat leven en ook echt leuk wordt. Het zal tot een beter financieel resultaat leiden maar ook minder onzekerheid over je financiën en dus meer rust. Concreet kan het de volgende voordelen opleveren:

  • Jij bent beter en sneller in staat om goede offertes af te geven. Dus met een goede marge en weet ook welke opdrachten jij niet moet accepteren
  • Jij kan beter schakelen bij ingrijpende externe wijzigingen. Jij weet hoe jij kostprijs is opgebouwd, dus als de energiekosten stijgen weet jij wat voor gevolg dit heeft in je kostprijs en kan dit (onderbouwd) overleggen en doorberekenen aan je klanten
  • Jij kan betere bedrijfsbeslissingen maken. Jij weet dat je voldoende budget hebt op de nieuwe verkoper aan te nemen of je voldoende cashflow hebt om die nieuwe investering te doen.

 Visie en werkwijze van LEF Accountants

Wij zijn mening dat het actief bezig zijn met je financiën veel voordeel heeft en dat ondernemers kansen laten liggen. Afhankelijk van jouw situatie en wensen zorgen wij er voor dat de administratie maandelijks of elk kwartaal op orde is, bespreken en analyseren wij deze rapportages en KPI’s. Wij zorgen samen voor verbetering binnen jouw onderneming.

Om incontrol te worden beginnen wij eerst met een bedrijfsscan. Wij gaan inventariseren welke financiële KPI’s voor jouw van belang zijn, hoe de rapportages er moeten komen te zien. Vervolgens gaan wij kijken naar de kwaliteit van de administratie en hoe wij deze efficiënter kunnen inrichten en dat dit ook de goede basis wordt voor de rapportages.

De investering in tijd voor jouw is beperkt en de investering in geld (mits dit goed wordt ingeregeld) is ook beperkt. Zie hiervoor onze tarieven pagina.

Past dit kostenplaatje niet bij de onderneming? Geen probleem, we kunnen bijvoorbeeld de frequentie terugschroeven of de door jouw aangeleverde rapportages als uitgangspunt nemen tijdens de besprekingen.

Wij Peter (links) en Roy (rechts) zijn twee ervaren bedrijfsadviseurs. Wij focussen ons naast de traditionele dienstverlening (administratie, jaarwerk en belastingaangiftes) op advies. Zodat je voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook de beschikking hebt over een financiële rechterhand. Iemand die betrokken is bij je business en jou daarom van maatwerk financieel en fiscaal advies voorziet. Zodat jij  niet alleen zo min mogelijk belasting betaald, maar ook jouw ondernemersdoelen kan behalen.

Peter van Aarle:
peter@lefaccountants.nl
06-54320915

Roy Hoskam:
roy@lefaccountants.nl
06-43789083

Accountantskantoor Uden LEF