Rekening-courant directie met een B.V.

3 dingen die je moet weten

Wat is een rekening-courant directie met jouw B.V.?

Allereerst is de vraag wat een rekening-courant directie met jouw B.V. precies is. Als een besloten vennootschap een uitgave doet, dan kan dit in de administratie op verschillende manieren worden verwerkt. Veelal zijn het kosten voor de B.V. (inkoopfacturen), betaling van zakelijke belastingen (zoals loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting), salaris van het personeel, uitgegeven leningen of een winstuitkering (ook wel bekend als dividend).

Als directeur grootaandeelhouder kun jij geld onttrekken aan de besloten vennootschap. Dit mag ook, want maandelijks heb je recht op het salaris conform jouw loonstrook. Als er echter meer dan het salaris wordt overgemaakt dan is dit in eerste instantie een winstuitkering. Dat betekent afrekenen met de belastingdienst. Over een winstuitkering moet 15% dividendbelasting en ongeveer 12% (percentage wijzigt jaarlijks) aan inkomstenbelasting worden betaald. Het teveel overgemaakt bedrag moet dan worden gebruteerd met de verschuldigde belastingen (!). Dus als er € 10.000 wordt overgeboekt naar privé dan moet er € 3.698 aan belastingen worden afgedragen (zie het voorbeeld hieronder).

Bruto uitkering: € 13.698
Dividendbelasting / inkomstenbelasting (27%) € 3.698
Netto € 10.000

Wij, als belastingadviseurs, hebben daar een slimme truc op verzonnen. Wij kenmerken deze overboeking niet als dividenduitkering maar als tijdelijke lening (rekening-courant). En als de B.V. een lening verstrekt dan is dit geen dividenduitkering en hoeft er dus geen belasting te worden betaald.

Rekening courant directie Schuld B.V

Rekening-courant directie klink ideaal?

Nou perfect toch? Geen belasting! Dat is helaas niet het hele verhaal. Het is een lening en het geld moet een keer terug worden betaald. Het geld is gebruikt voor leuke privé-uitgaves (wat ook belangrijk is). Hierdoor loopt de rekening-courant directie op door de jaren heen  en vaak is deze ook niet direct zichtbaar in de jaarcijfers/administratie. Vervolgens moet er ook rente worden gerekend over de lening waardoor deze alleen maar verder oploopt.

Met het opbouwen van de rekening-courant kan er belasting worden uitgesteld, maar uiteindelijk moet de rekening-courant worden opgelost. Wat we veelal zien is dat de rekening-courantverhouding oploopt zonder dat de DGA dit in de gaten heeft. En dit is feitelijk gezien een belastingclaim waar nog over moet worden afgerekend. Daar komt nog bij dat de belastingdienst het standpunt kan innemen dat het een winstuitkering betreft en dus overgaan tot heffen van de bijbehorende belastingen.

Wat zijn dan zaken waar rekening mee moeten worden gehouden de rekening-courantverhouding als directie verhouding met de B.V.:

 1. Zakelijke kosten verwerkt in rekening-courant directie
  Wat met enige regelmaat gebeurt, is dat:
  – jij, als ondernemer, uitgaves als zakelijk bestempeld en de accountant het hier niet mee eens is;
  – een factuur/bon niet aangeleverd hebt waardoor de accountant het niet accepteert;
  – het onduidelijk is wat voor uitgave het precies is geweest.
  Wat de accountant dan kan doen (soms zonder jou te informeren) is de betaling niet verwerken als kosten maar verwerken in de rekening-courant directie. Dit heeft twee gevolgen. Je hebt minder kosten in de B.V. en betaalt dus meer winstbelasting (vennootschapsbelasting) en het verhoogt de rekening-courant directie (hier moet in de de toekomst dividend- en inkomstenbelasting over worden afgedragen). Als je een goede accountant hebt dan bespreekt hij jaarlijks de mutaties in de rekening-courant directie en legt hij uit wat en waarom daarin is verwerkt. Accountants mijden vaak graag deze discussie en bespreken dit daarom niet. En jij merkt dit veelal niet op.
 2. Rente rekening-courant directie
  Als het saldo van de rekening-courant directie boven de € 17.500 is dan moet er rente gerekend worden. Er moet dan een zakelijk rentepercentage gerekend worden. Wat we met enige regelmaat nog zien gebeuren is dat er in de jaarstukken een rente wordt gehanteerd van boven de 6%. Deze rentepercentages komen uit het verleden, maar in de huidige tijd is de zakelijke rente veel lager (afhankelijk van de situatie / bijbehorend risico). Een lage rente is in vrijwel alle gevallen fiscaal voordeliger. De rekening-courant directie wordt jaarlijks hoger en er moet belasting (winstbelasting) over de rente worden betaald. Een accountant is vaak risicomijdend en heeft geen probleem met een hoge rente. Dus kijk kritisch naar het rentepercentage wat wordt gehanteerd.  Maak dit bespreekbaar of vraag ons om advies.
 3. Discussie met de belastingdienst
  Voorkom discussie met de belastingdienst en zorg dat het een zakelijke lening is. Dus zorg voor een goede overeenkomst en stel zakelijke voorwaarden. Belangrijk kan zijn een aflossingsverplichting overeenkomen, een deel af te rekenen met de belastingdienst (dividend), zorg voor zekerheden en bovenal houd je ook aan de overeenkomst. Dit kan discussie met de belastingdienst voorkomen.

Duvel in een doosje

De rekening-courant directie is een onschuldig ogende post in de jaarrekening, maar kan tot een grote belastingclaim leiden. Het komt maar al te vaak voor dat er te weinig aandacht aan deze post besteed wordt en daardoor na een aantal jaar deze belastingclaim aan het licht komt. Ben jij op zoek naar een accountant die dit serieus neemt, neem dan contact met ons op. Ook als er al een hoge rekening-courant positie is, dan gaan we samen kijken hoe we dit het beste kunnen vormgeven om risico’s te beperken.

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB, recht door zee met praktische adviezen. 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl