Waar moet jij op letten bij een BV structuur?

Één BV is geen BV

Is de besloten vennootschap (B.V.) de juiste rechtsvorm voor jou? Het grootste cliché over een B.V. is de uitspraak: één B.V. is geen B.V., maar hier hulst wel een kern van waarheid in. Met de komst van de Wet Flex B.V. is het oprichten van een B.V. toegankelijker geworden door het wegvallen van het minimale aandelenkapitaal. Hoe de ideale structuur eruit ziet voor jou hangt samen met de wensen en visie voor het bedrijf, welke winsten worden er verwacht, hoe groot de bedrijfsrisico’s zijn en welke groeiambitities er zijn.

BVStructuur Accountant Belastingadviseur

Holding-werkmaatschappij structuur

Een holding-werkmaatschappij structuur is een veel gebruikte term binnen de accountancy. Een werkmaatschappij is een B.V. waarin de bedrijfsactiviteiten worden ondergebracht. Een holding is de (100%) aandeelhouder van de werkmaatschappij. De activiteiten van de holding bestaan veelal uit het vergaren en beleggen van vermogen en het verstrekken van financieringen aan de andere entiteiten binnen de groep (zoals de werkmaatschappij). Deze structuur heeft de volgende voordelen t.o.v. een alleenstaande B.V.:

  • Door het vermogen uit de werkmaatschappij te halen en in de holding op te bouwen, is het bij een eventueel faillissement niet op te eisen door de curator;
  • Als er meerdere B.V.’s zijn binnen de structuur dan kan er meerdere malen gebruik gemaakt worden van het lage opstaptarief in de vennootschapsbelasting;
  • Een werkmaatschappij kan belastingvrij verkocht worden onder toepassing van de deelnemingsvrijstelling;
  • Personeel of derden kunnen eenvoudig (en belastingvrij) participeren in de werkmaatschappij.

Meerdere activiteiten

Als er meerdere activiteiten zijn binnen de groep dan is het meestal verstandig om deze onder te brengen in verschillende werkmaatschappijen. Hetzelfde geldt voor meerdere zelfstandige bedrijfslocaties / vestigingen. Naast de eerder genoemde voordelen:

  • Als de activiteiten zijn afsplitst valt, dit mogelijk niet of onder een andere CAO;
  • Je hebt inzicht in welke resultaten met welke activiteiten worden behaald;
  • Bedrijfsleiders/managers kunnen participeren per locatie en/of activiteit.

Personal Holding

Zijn er meerdere aandeelhouders (niet zijnde man-vrouw), richt dan voor iedere aandeelhouder een personal holding op. Elke DGA kan dan vrij bepalen wat er met de uitgekeerde winsten gedaan wordt. Ze kunnen beslissen om het uit te keren naar privé (afrekenen) en te consumeren. Maar ook om het in de B.V. aan te houden, voor bijvoorbeeld een nieuwe auto, investeren in vastgoed, uitlenen aan familie of derden of voor beleggingen.

Internationale BV structuur

Ben je actief in meerdere landen ook dan is het verstandig dit onder te brengen in meerdere rechtspersonen. Dit speelt vooral als je personeel of een vestiging in het buitenland hebt:

  • Je kan de plaatselijke BV-rechtsvorm (GMBH, SL etc.) kiezen wat vertrouwen wekt bij de plaatselijke ondernemers/particulieren;
  • Je voorkomt dat er zowel in Nederland als in het buitenland winstbelasting afgedragen moet worden. Dit leidt tot onnodige discussie en onzekerheid met de Nederlandse en plaatselijke belastingdienst.

Wanneer is één BV dan wel voldoende?

In de slotfase voor de ondernemer is één B.V. vaak voldoende. Dit is wanneer de bedrijfsactiviteiten verkocht of gestaakt zijn en er vrijwel alleen nog beleggingsvermogen aanwezig is. Meerdere rechtspersonen heeft dan nog maar weinig voordelen en derhalve is één B.V. voldoende. Geen B.V. is veelal geen optie, want dat betekent dat er afgerekend moet worden met de belastingdienst. Daarna zal het vermogen vaak belast zijn in box 3, wat niet altijd gunstig is.

Of je verwacht weinig winst te maken met je B.V. en wil geen hoge administratieve lasten voor meerdere rechtspersonen. Maar dan is het verstandiger om je bedrijf te exploiteren in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Nadelen van een grote BV Structuur

Een grote B.V.-structuur (zogenoemde kerstboom) kent ook nadelen. De administratieve lasten en bijbehorende kosten stijgen naarmate er meer rechtspersonen zijn. Ook bestaat het risico dat de structuur onoverzichtelijk wordt. Belastingtechnisch is het niet altijd gunstig om een te grote structuur te hebben. Het is daarom altijd maatwerk, wij adviseren je graag in een gratis kennismakingsgesprek.

Kom een kop koffie drinken dan brainstormen we samen verder over of jouw huidige structuur wel de juiste structuur is. Neem contact.

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB, recht door zee met praktische adviezen. 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl