Maak optimaal gebruik van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

In zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting bestaat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dus alle Nederlandse bedrijven kunnen hier gebruik van maken. Deze regeling is bedoeld om het doen van investeringen in het MKB te stimuleren. De regeling is simpel, als je een bepaald bedrag aan investeringen hebt in een boekjaar dan krijg jij een extra aftrekpost (belastingkorting). Deze is (meestal) 28% van het geïnvesteerde bedrag. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen die in eigendom zijn van de onderneming en waar economisch voordeel mee wordt behaald.

 • Het totaal aan investeringen moet minimaal € 2.400 zijn en is bij voorkeur niet hoger dan €60.000. Dan is sprake van een aftrekpost van 28% van het investeringsbedrag exclusief omzetbelasting;
 • Bij een totaal aan investeringen tussen de € 60.000 en € 110.000 is er een vaste aftrekpost van € 16.784;
 • Bij een totaal aan investeringen tussen de € 110.000 en € 330.000 bouwt de korting af en bij een hoger bedrag is er geen aftrekpost meer.
Investeringsaftrek Belastingadvies Uden

Tips en Tricks om optimaal te profiteren van de investeringsaftrek:

 1. Splits investeringen
  Splits investeringen om twee keer KIA te pakken. Het klassieke voorbeeld is een vrachtwagen met oplegger. Als wij er vanuit gaan dat dit de enige investering is en de totaalprijs € 150.000 bedraagt dan is er sprake van een investeringsaftrek van circa € 3.000. Als deze investering wordt gesplitst , dus de vrachtwagen van € 100.000 in december wordt gekocht en de oplegger van € 50.000 een maand later in januari.  Dan is er een aftrekpost van meer dan het tienvoudige namelijk € 31.000! Het loont dus om hier naar te kijken. Vraag wel of jouw adviseur meekijkt, er zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
 2. Groepeer investeringen
  Heb jij maar weinig investeringen per jaar? Spaar dan de investeringen op. Je kunt beter in een jaar € 4.000 investeren dan in twee afzonderlijke jaren € 2.000. Als er jaarlijks € 2.000 wordt  geïnvesteerd dan is de drempel van € 2.400 niet bereikt en dus geen extra aftrekpost. Als er om de twee jaar € 4.000 wordt geïnvesteerd dan wel.
 3. Niet alleen fysieke bedrijfsmiddelen
  Het gaat niet alleen om investeringen in fysieke bedrijfsmiddelen. Het kan ook gaan om niet fysieke bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld kosten voor een nieuwe website kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een nieuwe website is voldoende duurzaam, een visitekaartje voor de onderneming en levert nieuwe klanten op en is in jouw eigendom.
 4. Naast de KIA is er ook de MIA en EIA
  Beter bekend als de Milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Voor deze regelingen gelden andere voorwaarden. De aftrekpost is hoger, maar het product moet zijn opgenomen in de energielijst van het RVO. (zie website). Bij veel investeringen zal de leverancier je hier ook op wijzen. De belastingkorting wordt jaarlijks vastgesteld en de verwachting is dat deze zullen stijgen. Maar toch is het beter om de investering niet uit te stellen. Het kan zijn dat de investering volgend jaar niet meer op de lijst staat of de voorwaarden zijn aangescherpt. Belangrijk bij EIA en MIA in tegenstelling tot de KIA is dat de investering gemeld moet worden bij het RVO, namelijk binnen drie maanden na het doen van de investering (het aangaan van een overeenkomst). Dit is dus niet drie maanden na factuurdatum.

Visie LEF Accountants

Het optimaal gebruik maken van deze belastingkorting loont. Bij ons is dit een jaarlijks terugkerend bespreekpunt in de gesprekken. Ook vraagstukken als kopen, lease of huren van het bedrijfsmiddel en/of er een financiering benodigd is en welke entiteit binnen de structuur het bedrijfsmiddel gaat aankopen zijn vraagstukken waar een accountant jou bij kan ondersteunen. Raadpleeg daarom altijd jouw adviseur als jij wilt gaan investeren of neem vrijblijvend contact met ons op.

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB. Recht door zee met praktische adviezen! 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl