Belastingrente: belasting over belasting

De belastingrente

Dat er rente betaald moet worden over verschuldigde belastingen is logisch. Als er geen rente in rekening wordt gebracht dan zou iedereen wachten tot het allerlaatste moment om zijn belastingaangifte in te dienen en de aanslagen te betalen. Wat tot onwenselijke situaties leidt.

Dat de rente die de belastingdienst hanteert in veel gevallen 8% is, is naar mijn mening in veel situaties niet gerechtvaardigd. Vandaar de term “belasting op belasting”.

Behoorlijke bedragen aan belastingrente komen helaas nog regelmatig voor. Er zijn meerdere soorten belastingrente maar ik zal het beperken tot de grootste en meest voorkomende post, namelijk de rente bij de aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. En dan heb ik het niet over de rente (en boetes) bij het te laat betalen.

Belastingadvies belastingrente

Wanneer ontvang jij belastingrente?

Er wordt belastingrente in rekening gebracht als de datum van de aanslag zes maanden na het verstrijken van het boekjaar ligt. Daarom hebben particulieren niet snel te maken met belastingrente, deze moeten namelijk voor 1 mei aangifte doen en dan is vrijwel altijd de aanslag opgelegd voor 1 juli. Ondernemers zitten vaak in de uitstelregeling via een intermediair waardoor pas later aangifte gedaan wordt en dus regelmatig belastingrente optreedt.

De belastingrente bedraagt bij de vennootschapsbelasting 8% en bij de inkomstenbelasting 4% op jaarbasis. De rente wordt berekend over het aantal dagen tussen de aanslagdatum en 1 juli. Dit wordt vervolgens vermeerderd met de uiterste betaaldatum (14 dagen).

Tips voor de belastingrente

 • Doe aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 1 mei
  Als jij voor deze periode aangifte doet, zal de belastingdienst (vrijwel) altijd een aanslag opleggen voor 1 juli en wordt er dus geen belastingrente berekend. Dit is echter niet altijd mogelijk dus;
 • Zorg ervoor dat de voorlopige aanslagen hoog genoeg zijn
  De meeste ondernemers krijgen bij aanvang van het jaar al een voorlopig aanslag voor dat jaar. Overleg vervolgens na het verstrijken van het boekjaar met je adviseur of jij voldoende belasting hebt betaald. Mocht dat niet het geval zijn, vraag je adviseur om de voorlopige aanslag te verhogen. Doe dit bij voorkeur ook voor 1 mei;
 • Zorg ervoor dat je voorlopig aanslag ook zeker niet te laag is
  Het mest snijdt niet aan twee kanten bij de belastingdienst. Heb jij laat jouw belastingaangifte ingediend en krijg jij een teruggaaf dan is dat uiteraard prettig maar ook jammer. De belastingdienst keert namelijk geen rente uit bij een teruggaaf. Dus “stallen” van belastinggelden levert geen rendement op bij de belastingdienst;
 • Belastingdienst als financier
  Uiteraard kan het ook een keuze zijn om juist te wachten met het indienen van de aangiftes. De belastingdienst kan ook jouw financier zijn, bijvoorbeeld als jij het geld beter kan gebruiken voor investeringen of inkopen of het gewoonweg even niet hebt liggen. De belastingdienst is een redelijke coulante financier mits jij aan de aangifteverplichting blijft voldoen en (uiteindelijk) wel op tijd betaald of aan de betalingsregeling voldoet.

Visie Lef Accountants

Het is wenselijk om samen met jouw adviseur minimaal jaarlijks te kijken naar de (voorlopige) belastingaanslagen. Het is vaak niet direct inzichtelijk over welk jaar er belasting is betaald en wat er betaald moet worden. Belastingrente is onnodig omdat mening ondernemer de belastingen tijdig kunnen afdragen. Uiteraard kun je ook contact met ons hierover opnemen. 

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB, recht door zee met praktische adviezen. 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl