De Man-vrouwfirma: Een extra belastingvoordeel?

Wat is een man-vrouwfirma? Dit is niets meer dan een vennootschap onder firma (of maatschap) binnen een huwelijk, geregistreerd partners of samenwoners. Oftewel tussen twee partners, dus het kan ook man-man of vrouw-vrouw zijn. De term man-vrouwfirma is daardoor gedateerd, maar het is de term die nog gehanteerd wordt.

Man-vrouwfirma Belastingadvies

Voordelen van een man-vrouwfirma

In onze praktijk komt de volgende situatie geregeld voorbij. De man start een eenmanszaak, het bedrijf groeit, de winst stijgt en het wordt succesvol. Als gevolg hiervan gaat de partner ook arbeid en ondersteuning verrichten voor het bedrijf. Uiteraard is dit toegestaan en fiscaal wordt dit veelal opgelost door de partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Fiscaal is dit echter niet optimaal. Dan kan de man-vrouwfirma een betere oplossing zijn.

Het inkomen van de partner krijgt dan een andere fiscale kwalificatie. Het is dan namelijk winst uit onderneming waarop de ondernemersfaciliteiten van toepassing zijn. Ook kan de winst verdeeld worden over beide vennoten waardoor de lage belastingschijven optimaal worden benut. Situaties waar dit € 5.000 aan belasting per jaar oplevert, zijn niet ongebruikelijk. Dit is dan ook het grote voordeel van een man-vrouwfirma.

Aandachtspunten

Het is natuurlijk niet alleen maar zonneschijn. Er zijn echter ook wat aandachtspunten en kanttekeningen te plaatsen:

Ondernemersaftrek partner
De volledige ondernemersaftrek kun je pas benutten als er aan het urencriterium is voldaan. Dit zijn dezelfde voorwaarden waar ondernemers bij de eenmanszaak aan moeten voldoen. Er zijn echter aanvullende voorwaarden. De werkzaamheden van de partner mogen niet uitsluitend ondersteunend zijn. Dus de partner mag niet alleen maar bezig zijn met administratieve werkzaamheden maar moet ook werkzaamheden verrichten met betrekking tot (afhankelijk van de situatie) offertes, inkoop, aansturing personeel en op de werkvloer aanwezig zijn. Of je aan de voorwaardes voldoet is maatwerk, er is hier inmiddels al veel over geprocedeerd en dus veel jurisprudentie over beschikbaar. Dus de kaders zijn bekend!

Vermogensgroei partner
Je partner gaat ook vermogen opbouwen in het bedrijf. Zij verkrijgen een aandeel in de winst wat waarschijnlijk ook weer deels wordt geïnvesteerd in het bedrijf. Daarnaast wordt ook meegedeeld in de waardeontwikkeling van het bedrijf. Dat betekent dat als het bedrijf wordt verkocht, dat zij ook een recht heeft op een aandeel. Uiteraard is dat in goede harmonie geen probleem, maar in het geval van een echtscheiding kan dit vervelende gevolgen hebben. Dit kan worden voorkomen door een goede VOF-overeenkomst op te stellen en eventueel huwelijkse voorwaarden. Neem contact op om jouw VOF-overeenkomst en/of huwelijkse voorwaarden te beoordelen of voor ondersteuning bij het opstellen ervan.

Rechten partner
Een goede VOF-overeenkomst is ook belangrijk voor goede afspraken omtrent de rechten en plichten van de vennoten / partners. Voorbeelden van wat belangrijk kan zijn:

  • Dat bij ruzie/scheiding/overlijden de oorspronkelijk ondernemer het bedrijf mag voortzetten;
  • Welke bedrijfsbeslissingen gezamenlijk genomen moeten worden;
  • Welke winstverdeling toegepast wordt.

Aansprakelijkheid partner
De partner is ook aansprakelijk voor schulden van de VOF. Dit klinkt heel ingrijpend maar dat valt in de regel wel mee. Een eenmanszaak of VOF kent geen rechtspersoonlijkheid (geen B.V.) en zakelijke schuldeisers kunnen bij wanbetaling dit ook op het privévermogen verhalen. Bij een eenmanszaak is dit dus alleen het privévermogen van de man en bij een VOF dus ook de partner. Dus bij een eenmanszaak wordt ook jullie privévermogen geraakt en ook jullie privéwoning.

Visie Lef Accountants

Een man-vrouw firma kan een zeer goede oplossing zijn voor jou. Het mogelijke belastingvoordeel is groot en de nadelen zijn zeer beperkt mits dat de man-vrouwfirma goed ingericht is. Wij passen het daarom geregeld toe. In de gevallen waar dit niet past en de winst hoog genoeg is, kiezen wij voor een B.V.-structuur. Benieuwd naar wat het beste bij jou past, overleg dit met jouw adviseur of neem vrijblijvend contact met ons op 

Accountant Belastingadviseur Boekhouder

Deze blog is geschreven door:

Roy Hoskam AA RB 

Accountant en eigenaar van LEF Accountants. Ik help ondernemers al jaren met hun belastingzaken. Wij zijn de sparringspartner voor het MKB, recht door zee met praktische adviezen. 

06-43789083 / roy@lefaccountants.nl