Accountant in de horeca

Wij, Brabanders, zijn echte bourgondiërs en daarmee grootverbruikers van de horeca. Als horecaondernemer krijg je te maken met veel wet-en regelgeving waaronder een zware administratieve last. De boekhouding van een restaurant, café of snackbar liggen van oudsher altijd onder een vergrootglas bij de belastingdienst. Dit komt o.a. door de aanwezige contante geldstromen, risico op witwassen en de toepassing van het juiste BTW-percentage op voedsel en drank.

Boekhouding horeca

Het is belangrijk dat de boekhouding voldoet aan de minimumeisen van de belastingdienst zodat dit nooit problemen oplevert. De boekhouding van een horecaonderneming is complex en omvangrijk. De belastingdienst eist tegenwoordig dat er een digitale kassa aanwezig is. De omzet volgens de kassa moet overeenkomen met de pinopbrengsten en het kasboek. Wat de administratie complex maakt, is dat er sprake is van verschillende BTW-percentages (laag, hoog en 0% voor emballage) voor zowel de inkopen als de verkopen. Deze bedragen moeten nauwkeurig geïnventariseerd worden.

De boekhouding van een horeca bedrijf kan prima door de ondenemer zelf worden gevoerd en wij kunnen daar zeker bij helpen (of deze volledig overnemen). Het is belangrijk dat de administratie slim wordt ingericht zodat deze zo efficiënt mogelijk wordt gevoerd. Dit kan o.a. middels een automatische koppeling tussen het boekhoudpakket en de bank en/of kassasysteem, digitaal werken met een kasboek, scan- en herkensoftware voor de inkoopfacturen en een overzichtelijk grootboekschema met automatische boekingen.

Boekhouding ZZP er

Belastingen horeca

Ook bij de horecaondernemer vormt een goede boekhouding de basis voor de belastingaangiftes. Veelal gaat dit over de aangiftes omzetbelasting (BTW) per kwartaal en de aangiftes inkomstenbelasting per jaar. Er kan sprake zijn van aangiftes loonbelasting bij personeel of aangiftes vennootschapsbelasting of dividendbelasting bij een besloten vennootschap.

De aangifte omzetbelasting kan veelal door jou als ondernemer worden opgesteld. Zoals eerder aangegeven is een goede inrichting van de boekhouding en kassasysteem hierbij van groot belang. De aangiftes inkomstenbelasting met bijbehorende jaarcijfers worden al complexer. Er zijn veel aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden, o.a. voorraad, privégebruik en de werkkostenregeling.

Belastingadvies Horeca

Zoals eerder benoemd staan horecaondernemers eerder onder de vergrootglas van de belastingdienst. Een goed belastingadvies is daarom van groot belang om de aanwezige risico’s bloot te leggen. Bijvoorbeeld een goede vastlegging van de contante geldstroom zorgt ervoor dat dit geen risico meer is richting de belastingdienst. Wij kunnen hierbij ondersteunen.

Maar ook een goed ingevulde belastingaangifte waarbij rekening wordt gehouden met alle noodzakelijke belastingwetten draagt bij aan het verminderen van de risico’s bij de belastingdienst. Niet alle kosten kunnen in aftrek worden genomen en er kan ook sprake zijn van de werkkostenregeling of andere aftrekbeperkingen. Daarom is het van belang dat een belastingadviseur meekijkt om dit in goede banen te leiden.

Verder is ook de bedrijfsstructuur van belang in het gehele plaatje van risicobeheersing. Het is belangrijk om hier goed advies over te ontvangen om de continuïteit van jouw horecazaak te waarborgen. Verschillende activiteiten kunnen vragen om verschillende bedrijfsvormen, maar ook het splitsen van activiteiten kan zorgen voor risicospreiding.

Loonadministratie Horeca

De CAO van de horeca is er één met veel verplichtingen. Zo dient er voor werknemers boven de 21 jaar verplicht pensioen te worden afgedragen. Een goede loonadministratie is daarom van groot belang. Ook het kiezen van de juiste contractsvorm is bij de horeca een belangrijk aandachtspunt. Veel verloop in het personeel kan aan de orde zijn en daarom moet hier extra aandacht aan worden besteedt.

Wij zorgen voor deze extra aandacht en denken met jou mee. Dit gaat verder dan een goed ingerichte loonadministratie waarmee je voldoet aan alle verplichtingen en voorwaarden van het Horeca-CAO.

Klinkt goed? Of heb je vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.